Saturday, 5 November 2011

1.3 Subjek Kata Ganti Nama 
Kata nama yang menjadi subjek sesuatu ayat boleh terbentuk daripada kata ganti nama orang atau kata ganti nama tunjuk, seperti dalam ayat-ayat berikut:

Subjek ( Kata Ganti Nama Orang )
Predikat
1. Saya
2. Kami
3. Awak
4. Dia
5. Beliau
guru.
murid Tahun 6.
boleh tinggal di sini.
bertenak ayam.
akan berangkat ke Mekah.